Načrtovanje plovbe

Načrtovanje plovbe

Skupino za načrtovanje plovbe sestavlja šest študentov Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Njeni člani so predvsem študenti meteorologije na oddelku za fiziko. Ker so na fakultetah pridobili odlično teoretično podlago, so se odločili, da svoje znanje nadgradijo in ga uporabijo še v praksi. Eva, vodja skupine, je povedala, da se je za sodelovanje pri projektu Microtransat odločila, ker bi rada pridobila praktične izkušnje z obdelavo surovih meteoroloških podatkov ter izkusila delo v interdisciplinarni ekipi ter tako pridobila nove, neprecenljive izkušnje. V en glas so ji pritrdili tudi ostali člani.

Cilj skupine je uspešno načrtovati pot avtonomnega plovila na vetrni pogon čez Atlantski ocean. Sprva so izziv reševali z grobo analizo vremenskih pogojev na Atlantskem oceanu, trenutno pa ustvarjajo sliko dogajanja nad omenjenim območjem še z računalniškimi simulacijami. Kot zanimivost lahko omenimo, da na Atlantskem oceanu ne smemo pozabiti na tovorni promet, ki lahko našemu plovilu predstavlja resne težave.

Sicer pa pričakujemo, da bo eden glavnih izzivov naše skupine krčenje obilice podatkov, saj že samo vremenski sateliti na dan pripravijo več kot 700 000 podatkov. Najti je torej potrebno primerno cenilno funkcijo, ki bo izluščila podatke, ki so za ugodno plovbo res pomembni. Slaba cenilna funkcija lahko plovilo zanese iz optimalno začrtane poti v neugodno vremensko situacijo, ki je za plovilo lahko usodna.