Komunikacije

Komunikacije

Glavna naloga naše skupine, skupine za komunikacijo, je pošiljanje koordinat jadrnice organizatorjem tekmovanja vsaj enkrat na šest ur. Poročila o lokaciji ne smejo izostati več kot deset zaporednih dni in skupno ne več kot petnajst dni. V primeru, da ne izpolnimo danih pogojev, bo naša jadrnica diskvalificirana iz tekmovanja, tudi če dosežemo cilj.

Delo naše skupine zahteva tudi sodelovanje z drugimi skupinami, predvsem glede porabe energije, velikosti in povezovanja komponent. Poleg tega bomo poskrbeli tudi za dostavo informacij, ki jih potrebujejo druge skupine projekta. Dovoljeno je, da obdelamo podatke iz javno dostopnih strani in pošljemo na jadrnico le relevantne informacije. Verjetno bo naš največji izziv pripraviti kodiranje, ki bo minimiziralo dolžino sporočil, saj so stroški teh precej visoki, ker jih bomo pošiljali preko satelitskega sistema Iridium.

Za namene testiranja bomo pripravili tudi aplikacijo za komunikacijo, ki bo na Jadranskem morju verjetno potekala preko mobilnega omrežja. Za vse to bomo potrebovali ustrezen modul, ki omogoča komunikacijo z mrežo satelitov Iridium. V sodelovanju s podjetjem Ema d.o.o. smo pričeli s testiranjem njihovega sistema BlueTraker.