Aktuatorji

Aktuatorji

V skupini aktuatorji delujemo študenti, ki obiskujemo Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Naša naloga je izdelati sistem za premikanje obeh jader in krmila. Aktuator je kompleksen element, v katerem je združeno tehnično znanje strojništva ter elektrotehnike. Med načrtovanjem smo bili postavljeni pred izziv, kako izdelati aktuator, ki bo zadostil vsem podanim zahtevam, obenem pa bo moral delovati s čim večjo zanesljivostjo. Glavne omejitve so bile pri porabi energije, masi in volumnu sistema. Zaradi specifičnosti naše aplikacije smo morali celoten sistem izdelati sami. Med procesom konstruiranja smo bili pozorni na to, da kar največ sestavnih delov lahko izdelamo sami na strojih, ki so nam na voljo. Želeli smo izdelati šasijo, ki ima kompaktno konstrukcijo in majhno maso, pri tem pa uporabiti čim manj kompromisov. Aktutorji so dizajnirani modularno, pri čimer smo dopuščali možnost menjave določenih komponent (motorji, krmilniki), če bi se to med testiranji izkazalo kot potrebno. Za namene testiranja je uporabljen koračni motor s planetarnim prenosom. Sistem je samozaporen, kar pomeni, da potrebuje energijo le med spreminjanjem pozicije kril in krmila. Veliko časa smo namenili izboljšavi sistema tesnenja, kar se je izkazalo za precej kompleksno nalogo. Vsi gibljivi deli, kjer je potrebno tesnenje so zaradi zanesljivosti tesnjeni radialno. Pri izbiri materialov za šasijo smo bili pozorni na to, da smo izbrali materiale, ki so kar se da odporni na korozijo in slano vodo.