Mentorji

Mentorji

Rok Capuder

Rok Capuder Rok Capuder je vodja Zavoda 404. Svojo inovativno pot k poučevanju, pri kateri je glavni poudarek na praktičnem delu, je začel na Gimnaziji Vič. Po dveh šolskih projektih, Vič gre v vesolje in podmornica Calypso, se je s skupino dijakov gimnazije odločil zgodbo prenesti tudi na druge srednje šole in gimnazije. Rezultat odločitve je bila ustanovitev Zavoda 404. Po dveh letih delovanja Zavod 404 sedaj izobražuje že preko 2500 osnovnošolcev, dijakov ter študentov.

Rok ima pri projektu Microtransat pregled nad delom študentov - svetuje jim pri načrtovanju plovila in komponent ter jih povezuje s podjetji. Skrbi tudi za nemoteno komunikacijo med fakultetami, ki sodelujejo pri projektu.

doc. dr. Gregor Skok

Gregor Skok Gregor Skok je docent iz področja meteorologije zaposlen na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na tej in drugih fakultetah Univerze v Ljubljani poučuje več meteoroloških predmetov. Njegovo raziskovalne delo je v prvi vrsti povezano z meritvami, analizo, interpolacijo in verifikacijo padavin. V manjši meri se ukvarja tudi z regionalnim klimatskim modeliranjem, analizo intertropske konvergenčne cone ter jezeri hladnega zraka. Ja član Slovenskega meteorološkega društva, meteorološki predstavnik pri Slovenskem združenje za geodezijo in geofiziko ter član organizacijskega odbora mednarodne konference o alpski meteorologiji (ICAM).

Gregor je pri projektu Mikrotransat administrativni mentor skupini študentov meteorologije z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki skrbijo za načrtovanje poti avtonomne jadrnice. Skupina bo na podlagi klimatoloških podatkov določila najprimernejše koridorje, znotraj katerih naj bi plulo plovilo.

doc. dr. Matej Kristan

Matej Kristan Matej Kristan je docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer je skrbnik druge stopnje bolonjskega programa računalništvo in informatika ter član Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poučuje predmete računalniškega vida ter multimedije na dodiplomskih ter podiplomskih programih. Njegovo raziskovalno področje obsega računalniški vid, statistične metode strojnega učenja ter mobilno robotiko. Je prejemnik več pedagoških in raziskovalnih nagrad, recenzent številnih znanstvenih revij ter konferenc in eden glavnih organizatorjev mednarodne pobude VOT za razvoj vizualnih sledilnikov.

Matej je pri projektu Microtransat koordinator dejavnosti na strani Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

doc. dr. Franc Majdič

Franc Majdič Franc Majdič je docent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete Hidravlika in pnevmatika, Pogonski sklopi in Vzdrževanje letal. Vodi Laboratorij za fluidno tehniko (LFT), preko katerega sodeluje z več kot 40 podjetji. Rezultate svojega dela redno predstavlja na odmevnejših svetovnih konferencah in v člankih s področja fluidne tehnike. Ukvarja se z oljno in vodno hidravliko, numeričnimi simulacijami, z razvojem novih hidravličnih sestavin in sistemov, njihovo tehnično diagnostiko in vzdrževanjem ter s trajnostnimi testi.

Franc je pri projektu Mikrotransat mentor ekipi študentov, ki skrbijo za hidravlični pogon avtonomne jadrnice. Ekipa študentov mora zasnovati en linearni pogon za krmilo in dva rotacijska pogona za neodvisno hidravlično krmiljenje dveh kril jadrnice.

as. dr. Jure Žabkar

Jure Žabkar Jure Žabkar je od leta 2004 zaposlen na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Kot član Laboratorija za umetno inteligenco se raziskovalno ukvarja z razvojem metod strojnega učenja in kvalitativnega sklepanja, z aplikacijami na področjih kognitivne robotike, medicine in sistemih za podporo odločanju v industriji. Kot asistent poučuje pri predmetih Uvod v računalništvo, Osnove umetne inteligence ter programiranje v jezikih C in Java.

Jue je pri projektu Microtransat mentor skupini za navigacijo, ki razvija navigacijski sistem za jadrnico. Navigacijski sistem oz. avto-pilot je osrednji del jadrnice; obdeluje podatke s senzorjev (smer in hitrost vetra, temperatura, vlaga, položaj in smer plovbe), s katerimi jadrnica zaznava okolje in ustrezno krmili aktuatorje (jadra, krmilo), da jadrnica pluje po začrtani poti.

doc. dr. Boštjan Batagelj

Boštjan Batagelj Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete satelitske komunikacije in navigacija, optične komunikacije in radijske komunikacije. Raziskovalno delo na domačih ter mednarodnih raziskovalnih projektih opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko, kjer se med drugim ukvarja z fizičnim nivojem prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskim omrežji zasnovanih na radijski in optični tehnologiji. Je avtor več kot 300 člankov in osmih patentnih.

Boštjan je pri projektu Mikrotransat mentor ekipi študentov, ki skrbijo za komunikacijo iz avtonomne jadrnice. Javljanje natančne lokacije in časa na vsaj vsakih 6 ur se bo vršilo preko satelitskega sistema Iridium s pomočjo kratkega podatkovnega sporočila. Ekipa študentov mora zasnovati satelitski navigacijski sprejemnik, Iridium oddajnik in primerne antene za montažo na jambor jadrnice.

as. Jure Demšar

Jure Demšar Jure Demšar se je po nekaj letih dela v industriji, kjer se je ukvarjal predvsem s spletnimi tehnologijami ter multimedijskimi in interaktivnimi predstavitvenimi tehnikami, vpisal na doktorski program na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer je trenutno zaposlen kot asistent. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in simulacijo vedenja skupin živih bitij. Med doktorskim študijem je večkrat raziskovalno gostoval na priznanih tujih univerzah. Tako je za dlje časa odšel na Nizozemsko na Univerzo v Groningenu ter v Združene Države Amerike na Univerzo v Houstonu. Pri računalništvu ga najbolj zanima razvoj iger in grafično oblikovanje.

Jure pri projektu Microtransat sodeluje kot mentor skupini za promocijo, pomaga predvsem pri oblikovanju promocijskih materialov ter vzpostavitvi spletne strani.